CRBD  
HANDLEIDING  

1. Titelgegevens zijn geordend op auteursnaam
2. Bij co-auteurschap staat de uitgave vermeldt onder
    de auteur welke het eerst in het alfabet voorkomt,
    met soms een uitzondering als er een collectie van
    boeken verschijnt met meerdere co-auteurs
    waarvan er telkens een dezelfde blijft.
3. Elke titel heeft een titelcode, welke samengesteld is
    uit de eerste vier letters van de auteursnaam, een    
    onderscheidingsletter en een volgnummer.
4. Een uitgave wordt eerst vermeld onder de auteurs-
    naam of samensteller, mocht deze ontbreken, dan  
    onder de naam van de opdracht-gever (stichting,
    vereniging e.d.), redactie of bestuur,of anoniem; en
    als laatste onder onbekend  "zzzzz".
5. De nummering in de titelcode omvat niet alleen
    boeken, maar ook artikelen. In het register van
    boeken ontbreken nummers omdat het dan gaat
    om artikelen in tijdschriften.
6. Streven is om het laagste nummer ook te koppelen
    aan de oudste titel. Dit is vaak niet gelukt, door de
    veelheid aan gegevens.
7. Kleurcodes van de titelcode:
    Oranje - alleen titelgegevens
    Geel     - lage resolutie afbeelding van de cover < 35
    Wit        - hoge resolutie afbeelding van de cover
    Zwart   - geen link.
8. De begrippen die op de site met een illustratie
    worden toegelicht, zijn afkomstig uit het in eigen
    beheer uitgegeven boekwerk " Terminologie van
    het beeldverhaal" (2003 Sliepenbeek).
9. Website instellingen
    De site is het beste te bekijken met een
    beeldschermresolutie van 1280 x 960 pixels.
Met Google Site Search  in het " Menu " kunt u met een zoekopdracht een boek vinden, echter de zoekmachine heeft nog niet alle pagina's geregistreerd. Het kan voorkomen dat een boek toch in de database staat, terwijl er geen zoekresultaten gevonden worden.
Wanneer u een boek wilt inzien kunt u  via Stripdocumentatiecentra in het Hoofdmenu opzoeken welke bibliotheek dit boek in haar collectie heeft. U kunt dit boek dan via uw eigen bibliotheek of Universiteitsbibliotheek reserveren. Niet alle boeken worden uitgeleend, maar zijn dan wel in de bibliotheek in te zien.
ZOEKEN
INZIEN
Universiteit Karlsruhe
Wereldwijde zoekmachine