Comic book Reference Bibliographic Datafile
8.2  Essays
In deze rubriek wordt een overzicht gegeven van essays.
JENSS001
Prince Valiant Annotations, part 1.
Todd Jenssen

JENSS002
Prince Valiant Annotations, part 2.
Todd Jenssen

JENSS003
Prince Valiant Annotations, part 3.
Todd Jenssen

JENSS004
Prince Valiant Annotations, part 4.
Todd Jenssen

JENSS005
Prince Valiant Annotations, part 5.
Todd Jenssen

PASCH001
Op zoek naar Stripcultuur.
Paschja
gepubliceerd in Sociaal Cultureel (Mens en Samenleving)  11-02-2009

PASCH002
Stripcultuur : Hoe er vroeger over strips gedacht werd.
Paschja
gepubliceerd in Sociaal Cultureel (Mens en Samenleving)  11-02-2009

PASCH003
Stripcultuur: Hoe er tegenwoordig over strips gedacht wordt.
Paschja
gepubliceerd in Sociaal Cultureel (Mens en Samenleving) 11-02-2009

PASCH004
Stripcultuur: In het kort.
Paschja
gepubliceerd in Sociaal Cultureel (Mens en Samenleving)  11-02-2009

VERRE001
De oudheid in strips: Didactische mogelijkheden en problemen.
Herbert Verreth
gepubliceerd in Prora 10-02-2005 blz. 3-10
2
CRBD
ESSAYS
Home
1