Comic book Reference Bibliographic Datafile
8.1  Scriptie overzicht
In deze rubriek wordt een overzicht gegeven van stripstudies, zoals thesis, licentiaatsverhandeling, doctoraal scriptie, doctoraatsverdediging, hoge school scriptie over stripverhalen uit Nederland en Vlaanderen.
Online scriptie overzicht
AMAND001
Taalkundige verschillen tussen Nederlandse en Vlaamse versies van Asterix-albums.
Jan Amand
Katholieke Universiteit Leuven 2003
Proefschift

BAANA001
Inleiding tot het Belgische stripverhaal
Kees Baan
1968

BAUDA001
Stripverhalen in de Belgische Dagbladpers 1945 - 1950.
Sébastien Baudart
Universiteit Brussel 2003
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Licentiaat Geschiedenis.

BAUDA002
Taak begripsgeschiedenis, analyse van de term "stripverhaal" in zes vakwoordenboeken. Toepassingen historische kritiek hedendaagse periode.
Sébastien Baudart
Universiteit Brussel 2003
2e Licentie geschiedenis.

BEEKA001
Enkele aspecten van een der Amerikaanse Massa-Media: de Comic.
W.F. Beek
Amsterdam 1972

BIJAAA001
Stripboeken, stripspeciaalzaken en stripverkopers. Een Marktanalyse: welke factoren spelen een rol in de verkoop van stripboeken op de Nederlandse markt.
Erwin van der Bij
Hoge School Amsterdam 1996

BLANK001
De Nederlandse strip op weg naar "Volwassenheid".
Arno de Blank e.a.
Universiteit Nijmegen 1978

BOCKA001
Kuifje, een politiek geëngageerde strip.
M. de Bock, P. Hazebroek, L. Hellemans
Brussel 1974

BOERX001
"Nothing ever ends… " het verleggen van grenzen in strip en film:  een analyse van Watchmen met behulp van remediatie, techniek en receptie.
Milou de Boer
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren 2010

BOOMA028
Marketing van Striptijdschriften op de Nederlandse Markt.
Hans van den Boom
Kobold BV 1978
Doctoraalscriptie

BOOMB001
De andere wereld van Marten Toonder. Een psychoanalytische beschouwing van twee Bommelverhalen.
Ellis Boom
1994

BOTTE001
Het avontuur van de romantiek - een onderzoek naar de betekenis van vriendschap in twee stripseries.
Saskia van Bottenburg
Instituut Onderwijskunde, Groningen 1987

BREEA089
Een inhoudsanalyse van de Bommelstrips; uit de eerste periode nr. 1 - 1079, uit de 2e periode nr. 1 - 559.
Kees de Bree, Ineke Bos
Universiteit Amsterdam 1971
Instituut voor Neerlandistiek, afd. Taalbeheersing

BROOE001
Een onderzoek naar de leesbaarheid van teksten uit Zonneland.
Elke Broothaerts
Universteit K.U. Leuven 2007

BRUNS001
Strip in beeld. Ambitie en ambivalentie in de Nederlandse Stripwereld.
Justine Brunsmann (omslag Peter Pontiac)
Universiteit Amsterdam 1998
Faculteit der politieke en Sociaal-culturele Wetenschappen, vakgroep sociologie / Cultuursociologie

CAMPE001
In de Soete Suikerbol naar een literatuursociologische en vakdidactische verwerking.
Steven van Campen, W.G. van der Hulst (ill.)
Wijk en Aalburg 1978

COLLJ001
Taalgebruik en actualiteit in "Nero".
Jurgen Collier
Katholieke Universiteit Leuven 1995
Proefschrift

COILL002
Leesbeesten en boekenfeesten.
Hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken ?
Jan van Coillie
NBD Biblion 1999
Proefschrift Letterkunde

CONRS001
Betere beelden ?  Kritische elementen van het Vlaams, alternatief beeldverhaal 1995 - 2005.
Sébastien Conrad
Vrije Universiteit Brussel 2005-2006
Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte.
Vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie.
Proefschrift Master na Master in de Cultuurwetenschappen.
Promotor: Prof. Dr. Johan Swinnen

CORNI001
De codes van het stripverhaal. Een classificatie op basis van een vergelijkende analyse met de film.
Koen Cornil
Universiteit Antwerpen 1994
Politieke & sociale wetenschappen.

CUPER001
Strip en Bibliotheek.
Een onderzoek naar de positie van het stripverhaal in de Nederlandse Openbare Bibliotheken, met name in de afdeling Volwassenen.
Klaas Cuperus
BDA, Groningen 1977

DASSA001
De rol van strips in het taalonderwijs: in het bijzonder in de les Nederlands.
Lauranne Dassargues
Universiteit Luik 2009
Licentiaat Nederlands
promotoren Gert Meesters, Germain Simons

DERVE001
Benadering van het Beeldverhaal: Nadere studie van de Tom Poes verhalen van Marten Toonder.
H. Derveaux
Universiteit Leuven 1971
Licentiaatsverhandeling

DEVLI001
Taal en teken in de stripreeks "Suske en Wiske". Een historisch-comparatief onderzoek.
Peter Devlieger
Katholieke Universiteit Leuven 1991
Proefschrift

DUBOA001
Narratologie in stripverhalen. Klassieke kijk op een modern medium.
Anouk Dubois
RUG Universiteit Gent 2010
Master in de Oost Europese Talen en Culturen
Promotor: Michel De Dobbeleer

DRIET001
Subjective Narration in Comics.
Joris Driest
Universiteit Utrecht 2005

DUSAR001
Heksen in stripboeken.
Wouter Dusar
Universiteit Leuven (2005 ?)
Licentiaat Germaanse talen

DIJKST001
Het losgetrilde inzicht.
Jac Dijkstra
Boumaar 2003

EELMA001
De femme fatale in het stripverhaal.
Marja Eelman
Universiteit Amsterdam 1983
Sociologie, Themagroep Vrouw en Beeld.

FRAAN001
Bevrijdende beelden.
Een onderzoek naar de representatie van mannen in de afbeeldingen in feministisch maandblad Opzij.
Tim Fraanje
Bachelor scriptie Geschiedenis
juni 2012

GABRI001
Gender in stripverhalen: Het werk van Maaike Hartjes, ilah en Barbara Stok.
Cindy Gabrielle
Universiteit Luik 2006

GEERT001
De Graphic Novel. Volwassenwording van een genre.
Sanne Geerts
Universiteit Gent Faculteit letteren en wijsbegeerte 2009

GILSA001
Heer Bommel en zijn Komische Kracht.
Maarten van Gils
Panda, 'sGravenhage 1977
Universiteit Nijmegen 1963
Doctoraalscriptie

GODTH001
Heer Bommel en de Functie van de Ironie.
Rob Godthelp
Panda, 'sGravenhage 1975

HAGEA001
Navorsing in strokiesprentjies. Onderzoek naar de invloed van cultuur op de waardering van tekst in combinatie met beeld in HIV/AIDS Voorlichtingsbrochures in Zuid-Afrika.
Andrea Hagen
Katholieke Universiteit Nijmegen 2003

HENDX001
Britain and American compared. Criticism of the American Comic 1948 - 1955.
Gijs Hendrix
1986

HEYVA001
De Vlaamse Filmpjes: historiek en typologie van de belangrijkste verhaalgenres uit de periode 1946 - 1966.
Anita Heyvaerts
Universiteit Leuven 1981
Licentiaatsverhandeling

HOEKA001
Hoe gaat dat Striptekenen.
Eric Hoek
Amsterdam 1975

HOOGE001
Duck-Stuck. Een inventarisatie van het blad Donald Duck, met een inleiding over strips in het algemeen.
Joop Hoogenboom, Henk Magrijn, Hans Willems
Diemen-Amsterdam 1973

HONDO001
Sin City. De statische Graphic Novel en de bewegende verfilming. Een intermediale analyse van mediale verschillen en hun relatie tot de recipient. Joyce J.P. Hondong
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren.
Masterscriptie Kunsten, Cultuur en Media. 2010

HULSW001
Interpretatie van Nijntje=plaatjes.
Rob Hulswit
Universiteit Twente HMI 2004
Afstudeeropdracht

HUYSS001
Proefschrift over Cognitieve Linguïstiek.
Gerhard van Huyssteen
Universiteit Potchefstroom RSA 1999

JACOP001
Vloeken in strips. Een vergelijking tussen Vlaamse en Nederlandse Kinder- en Volwassenenstrips.
Shanna Jacops
Universteit K.U. Leuven 2005

KERPE001
Who's the funny-looking kid with the big nose ?  Een studie over "Peanuts", de strip van Charles M. Schulz.
Jan Kerpel
1984

KUIKA001
Het beeldverhaal in de openbare bibliotheek.
Kees van Kuik
BDA scriptie, Deventer 1979

KUIPA001
Woord versus Beeld.
Onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen van woord en van beeld als communicatiemiddel.
Aart Kuipers
AKV - Akademie voor Kunst en Vorming St. Joost, Breda / 'sHertogenbosch 2005

LAMBR001
Van verguisd tot getolereerd medium: een ondezoek naar de aanwezigheid en waardering van stripverhalen in de Oost-Vlaamse Openbare Bibliotheken.
Ruth Lambert
Bibliotheekopleiding, Gent 2004
Graduaat in het bibliotheekwezen en de Documentaire Informatiekunde.

LAMIR001
Poging tot een semiologische analyse van het stripverhaal.
Sabine Lamiroy
Universiteit Leuven 1975
Faculteit der sociale wetenschappen, departement communicatiewetenschappen.

LANGE001
De distributie van stripboeken in Nederland en de boekhandel als verkooppunt van stripboeken.
Adriaan Langendonk
Amsterdam 1984

LEFEX026
Willy Vandersteens Suske en Wiske in de krant (1945 - 1979). Een theoretisch kader voor een vormelijke analyse van strips.
Pascal Lefèvre
Universiteit Leuven 2003
Faculteit Sociale wetenschappen

LINTH001
Memory and History in Art Spiegelman's Maus I - II and in "The Shadow of No Towers".
Caroline van Linthout
Universiteit Luik 2006
Faculteit Filosofie en Letteren.

MANDE001
Strip-script, op zoek naar een mogelijke plaats in de OB-afdeling volwassenen.
Manu Manderveld
Stedelijk Instituut Hogere Leergangen, Antwerpen 1976

MATTH001
Een bibliografie van Vlaamse scripties over en een onderzoek naar methodes om het vertelritme te meten in strips.
Peter Matthys
Katholieke universiteit Leuven 2001
Proefschrift

MEESR001
Het archaïsche taalgebruik in de stripverhalen van de Rode Ridder.
Roeland de Meester
Universteit K.U. Leuven 2004

MEEST017
De onomatopee in de strip. Lexicon en beschrijving.
Gert Meesters
Universiteit Leuven 1994
Faculteit der Letteren

MELZE001
Het Stripverhaal.
Anton van Melzen & Ron Vleeming
Onbekend 1974

MENDA001
Toonders Kukel.
Marjolein Mendels
Panda, 'sGravenhage 1977

MESEL001
De karakterisering van academici in strips : Adhemar, Barabas, Gobelijn en Zonnebloem.
Benjamin de Mesel
Universteit K.U. Leuven 2005

MILTE001
De Grafische Roman. Vertellingen in een visueel jasje.
Sanne Miltenburg
AKV - Akademie voor Kunst en Vorming St. Joost, Breda / 'sHertogenbosch 2005

MINNE001
Stripverfilming.
Michael Minneboo
Universiteit van Amsterdam 2003
Filmwetenschap, Media en Cultuur.

MUYSH001
Verschillen in taalgebruik tussen de Vlaamse en de Nederlandse versies van Suske en Wiske.
Griet Muyshondt
2001
Licentiaat vertaler-tolk engels-spaans

MUYTA001
60 Jaar Nero 1947 - 2007
Henk de Muyt & David Steenhuysen
De Stripspeciaalzaak
juni 2009

NACHT001
Van Aaaa !  tot Zzzz...
De functie en de vertaling van de tussenwerpselen in de stripverhalen.
Anna Nachtigaová
Masarykova Univerzita, Nederlandistiek  2008

NOPPE001
Aesthetics of bishonen antagonists in Japanese Manga.
Nele Noppe
Katholieke Universiteit Leuven 2004
1st Licentiat Japanese Studies.

NOPPE002
The Glamour of evil: Androgynous archetypes as antagonists in modern manga.
Nele Noppe
Katholieke Universiteit Leuven 2007 ?
2nd Licentiat Japanese Studies

NIJMER001
Strips, een ontwikkeling van taboe naar leermiddel.
Rob Nijmeijer
Amsterdam 1986

PAIJMA001
Westeuropese stripverhalen.
Hans Paijmans
Universiteit Amsterdam 1978
Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis.

POLLM009
Stripmaker zoekt Kunstacademie.
Joost Pollmann
Fonds BKVB, Beeldende Kunst, Vormgeveng en Bouwkunst. 2009

PRENT001
Waarderimg van cartoons - een empirisch psychologische studie.
Albert Prent
Universiteit Nijmegen 1971

QUAEG001
Egypte Hertekend, het Oude Egypte in de beeldverhalen.
Prof. Jan Quaegebeur
Universiteit Leuven 1988

RAMAK001
De Toekomst van gisteren. Een studie van de toekomstvisies en de realiteit zoals die uit deze visie blijkt, in Franse en Belgische beeldverhalen uit de periode 1944 - 1985. Een verkenning van strips als bron van historisch onderzoek.
B. Ramakers
Universiteit Leuven 1986
Thesis Geschiedenis

RESTL001
Typisch Noortje.  Meisjes cultuur en -identiteit in de Nederlandse meisjesstrip
1975-1995.

Linda van der Rest
Universiteit Uitrecht 2011
Masterscriptie Cultuurgeschiedenis

REYNE001
De Held in het oorlogsmuseum en andere beschouwingen over populaire cultuur.
Marc Reynebeau
Erasmus Universiteit Rotterdam 1983
Werkgroep populaire cultuur subfakulteit maatschappij geschiedenis.

RITSE001
Suske en Wiske, het ongelooflijke onderzoek. Onderzoek naar de semiotische werking van een communicatiemiddel voor het citymarketingbeleid van de gemeente Zoetermeer: het stripboek Suske en Wiske en de razende rentmeester als promotionele gemeentebrochure.
Joyce Ritsema
Universiteit Utrecht 2009
Bestuur- en Organisatiewetenschap, Master Communicatie, beleid en management.

ROELA001
De taal in het beeldverhaal. Een onderzoek naar de situering van striptaal op het stilistisch continuum tussen schrijf- en spreektaal.
Elisabeth Roelandt
Katholieke Universiteit Leuven 2000
Proefschrift

SANDE001
"Verleide onschuld". Het debat over strips en het probleem van de jeugd in de jaren veertig en vijftig.
Rik Sanders
Rijksuniversiteit Utrecht 1990
Doctoraalscriptie

SCHAE001
Propaganda in tekenfilms. De tekenfilms van Warner Bros uit de tweede wereldoorlog.
Johan Schaeffer
Universiteit Utrecht, september 2005
Faculteit der Letteren, theater-, film- en televisiewetenschap.

SCHIF098
Valentina. De intrigerende netwerken van Guido Crepax. Een inleidend essay.
Mat Schifferstein
Universiteit Nijmegen 1978

SCHIM001
Congo: Het (post) kolonialisme vertolkt door Hergé en Mortier.
Matthanja Schipper
Uiniverstiteit Utrecht 2012
Bachelor scriptie, departement Moderne Talen - Literatuurwetenschap
Faculteit Geesteswetenschappen

SCHIP001
Europese beeldvorming van Afrika en zwarten in stripboeken gedurende de 20e eeuw.
Mireille Schippers
Universiteit Leiden 1999
Eindscriptie Afrikanistiek

SCHOP001
De Morfologie van Marten Toonder. Een onderzoek op basis van twintig Bommelverhalen.
Machteld Schouppe
Katholieke Universiteit Leuven 1999
Proefschrift

SCHOO001
De karakterisering van vreemdelingen door hun taalgebruik in stripverhalen.
Mien Schoors
Katholieke Universiteit Leuven 2000
Proefschrift

SERVA001
Het web van de mediabusiness. Doorlichting van de bewustzijnsindustrie in Vlaanderen.
J. Servaes
Universiteit Leuven 1979

SOMAN001
Zur Tierdichtung in Marten Toonders "Panda". Die Gerichtsszenen in "Panda" und der Gerichtstag in der Mittelalterlichen Tierdichtung.
Rolf-Rainer Somann
Amsterdam 1980

SONAA001
Jungle Book herbekeken. Kipling, Disney 7 jeugdadapties.
Nienke van Son
Katholieke Universiteit Leuven, november 2006
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Licentiaat Taal- en Letterkunde - Germaanse talen.


SPRUY001
Een vergelijkbare studie van talige humor in Vlaamse stripreeksen.
Bert Spruytte
Katholieke Universiteit Leuven 2000
Proefschrift

STEEB001
De rol van de vrouw in "De Rode Ridder".
Hilde van Steenbergen
Universiteit Leuven 1993

STOLB001
Suske en Wiske: de spiegelende samenleving. Een casu-study naar de verhouding tussen strip en samenleving.
Inge Stollenbach
Universiteit Amsterdam 2000
Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, Communicatie wetenschap.

SUYVE001
Het Stripverhaal in Nederland.
Jacqueline Suyver-Marjot
Onbekend 1975

SIJPES001
Politieke Prent.
Marianne Kaars Sijpestijn-Bos
KabK Koninklijke Akademie van Beeldende Kunst 2006
Lectoraat.


TIBOS001
Een beeld zegt meer dan tienduizend woorden.
Frank Tibosch
Onbekend 1982

VANCA001
Framing analyse van journalisten in strips; vergelijking tussen het klassieke en hedendaagse beeldverhaal.
Jens Vancaeneghem
Erasmus Hogeschool, Brussel 2010
Media & Communicatie

VANDN001
Adhemar. Een beschrijvende analyse van een figuur uit de Nero-strip.
Nele Vandecasteele
Universiteit Leuven 1984
Licentiaatsverhandeling Jeugdletertuur onder begeleiding van Rita Bouckaert-Ghesquiere


VANDV001
Stripprofessoren. De karakterisering van Adhemar, Barabas, Gobelijn, Kumulus en Zonnebloem.
Liesbeth VanderVeken
Universteit K.U. Leuven 2008

VANTI
Van Roman tot Graphic Novel. Een methodevergelijkende studie van de verstripping van Bulgakovs "Master i Margarita"
Maarten van Tieghem
Universiteit Gent 2011
Master in de Oost-Europese talen en culturen. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Promotors: Michel de Dobbeleer, Dr. Dieter De Bruyn

VANTO001
Een analyse van de stripverhalenreeks "Alex", uitgaande van het communicatiemodel van Jacobson.
Edith Vantorre
Universiteit Leuven 1985
Licentiaatsverhandeling Jeugdletertuur onder begeleiding van Rita Bouckaert-Ghesquiere

VEENB001
Het Beeldverhaal. Een onderzoek naar de verschillende aspecten en een onderzoek naar de didaktische mogelijkheden.
L. A. Veen
Onbekend 1969

VENEM001
"Je krijgt geen geld maar tijd".
Individuele subsidies voor stripmakers.
Rijksuniversiteit Groningen 2005
Faculteit Kunsten, Cultuur en Media.
Doctoraalscriptie.

VERBD001
Revisie van een Latijns stripverhaal.
Demmy Verbeke
Universiteit Leuven 2005

VERBL001
Postmemory in de hedendaagse Poolse strip over de Holocaust.
E
rika Verbelen
Universiteit Gent, augustus 2010
Master in de Oost-Europese Talen en Culturen, Major Centraal-Europakunde.

VERHE001
Kleuters en strips.
Henk Verhey
Rijksuniversiteit Leiden 1985

VERST002
Historische Strips.
Paul Verstappen
Universiteit Dordrecht 1990
Doctoraalscriptie Geschiedenis

VIANE001
Donald Duck: deftig of driftig ?  Een onderzoek naar de verbale en visuele weergave van beledigingen in het Donald Duck Weekblad van 1953 - 2006.
Sabrina van Vianen
Rijksuniversiteit Groningen 2011
Faculteit der Letteren.

VRIEA001
De relatie tussen vernieuwingen in de strip en de institutionele dynamiek binnen de stripwereld.
Rudi W. de Vries.
Rijksuniversiteit Groningen (2007 ?)
Doctoraalscriptie

VYZEL001
Strip-Tease: The representation of narrative in sequential art.
Des Vyzelman
Universiteit Amsterdam 1998
Faculteit Geesteswetenschappen, leerstoel Engelstalige letterkunde.

WENSA001
John Flanders en de Vlaamse Filmpjes.
Leo Wens
Universiteit Leuven 1982
Licentiaatsverhandeling

WESTE001
Nederlandse "Otaku's"
De Nederlandse fancultuur van manga's nader onderzocht.
Wat zijn de beweegredenen van Nederlandse mangafans om mangastrips te consumeren ?
Sander van Westen
Erasmus Universiteit Rotterdam, 13 augustus 2010
Faculteit der Historische Kunstwetenschappen, Master Media & Cultuur

WENTH001
De Roestige rolpatronen. Man / Vrouw rollen in stripverhalen. Suske en Wiske 666
Frans Wentholt
Universiteit Nijmegen "Standaardwerk" 1982
Doctoraalscriptie

WOLFS001
Het taalgebruik in Jommeke. Kwantitatieve en kwalitatieve analyse en een onderzoek naar de ontvangst van de reeks bij kinderen.
Stijn de Wolf
Universteit K.U. Leuven 2004

ZIMMB001
De Strip
Bas Zimmermann
Scriptie Nederlands, Scholieren.com 1999
1
CRBD
SCRIPTIE OVERZICHT
Home
CAMPE001
2